Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỌP MẶT THẦY TRÒ 2022

                                              Từ 20/7/2022 đến 30/9/2022

STT

HỌ & TÊN

KHÓA HỌC

SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP (x1000 VNĐ)

GHI CHÚ

01

Trịnh Kim Đến

HD65-72

1.000

ST

02

Phan thị Bạch Tuyết

HD67-74

200USD

CA

03

Lưu Quốc Bình

HD57-64

1.000

ST

04

Dương Quang Chí

HD69-76

500

ST

05

Trần Lái

HD68-75

1.000

ST

06

Dương Kim Dung

HD68-75

1.000

ST

07

Huỳnh Đức

HD69-76

1.000

ST

08

Trần Ngọc Ánh

HD68-75

1.000

CA

09

Hạnh Trần

HD68-75

100USD

CA

10

Nguyễn Thị Huệ

HD57-64

1.000

AG

11

Triệu Thị Kiển

HD68-75

100USD

Texas

12

Lý Thanh Kiệt

HD69-76

500

ST

13

Ngô Văn Khánh

HD69-76

500

ST

14

Trương Thị Ngọc Hà

HD69-76

1.000

ST

15

Trịnh Thành Luận

HD69-76

1.000

CT

16

Trần Thị Thắm

HD69-76

500

ST

17

Phùng Thị Huệ

HD69-76

500

ST

18

Huỳnh Kim Ánh

HD69-76

500

ST

19

Nguyễn Văn Hồng

HD69-76

500

ST

20

Triệu Thị Hón

HD69-76

500

ST

21

Ong Mỹ Hạnh

HD69-76

500

ST

22

Dương Huệ Thanh

HD69-76

500

CT

23

Nguyễn Thị Liên

HD69-76

500

ST

24

Nguyễn Hồng Hải

HD69-76

500

ST

25

Lý Hoàng Minh

HD68-75

1.000

ST

26

Tạ Thị Chuôn

HD68-75

500

ST

27

Kim Ngọc Thái

HD68-75

1.000

ST

28

Lý Hùng Kiệt

HD68-75

500

ST

29

Trầm Văn Thành

HD68-75

500

ST

30

Lâm Thành Sơn

HD68-75

500

ST

31

Phạm Văn Thu

HD68-75

500

ST

32

Mạch Hút Sơn

HD68-75

500

ST

33

Võ Ngọc Tú 

HD68-75

500

ST

34

Lê Thị Trí Hiền

HD68-75

500

ST

35

Phàn Múi 

HD57-64

1.000

ST

36

Nguyễn Thị Thơm

HD57-64

1.000

ST

37

Huỳnh Hoàng Mai

HD68-75

500

ST

38

Tạ Lệ Vân

HD69-76

500

ST

39

Chịêm Thị Thơm

HD57-64

500

ST

40

Trương Anh Tòng

HD70-77

1.000

ST

 

41

Trương Ngọc Thủy

HD67-74

100USD

CA

42

Nguyễn Hồng Nhan

HD68-75

100USD

CA

43

Huỳnh Minh Hiệp

HD71-78

500

ST

44

Trần Huỳnh Thái

Thái Thị Hồng

HD68-75

200USD

CA

45

Dương Viên Bình

HD65-72

1.000

ST

46

Dương Minh Cảnh

HD68-75

100USD

CA

47

Nguyễn Thành Tùng

HD68-75

1.000

AU

48

Trần Tiệm

HD68-75

500

ST

49

Phan Trường Ân

HD65-72

100USD

CA

50

Triệu Thị Ngọc Danh

HD66-73

2.000

Bỉ

51

Đỗ Lê Thủy

HD68-75

100USD

CA

52

Nguyễn Kim Lang

HD71-78

100USD

CA

53

Lưu Ngọc Hà

HD60-67

100USD

CA

54

Ban chấp hành Hội CHS Hoàng Diệu Nam Cali

 

200USD

CA

55

Triệu Bích Thủy

HD70-77

500

ST

56

Kiêm Ngọc Du

HD69-76

2.000

CT

57

Kiều Công Thành

HD68-75

100USD

CA

58

Đinh Thị Kim Ba

HD66-73

100USD

CA

59

Lê Công Lập

HD69-76

2.000

CT

60

Lâm Thị Lệ

HD61-68

100AUD

AU

61

Lâm Văn Khoa

HD71-78

100AUD

AU

62

Phan Thị Hạnh

HD64-71

2.000

TpHCM

63

Tô Hạt Danh

HD59-66

25.000

TpHCM

64

Huỳnh Thị Xuân

HD58-65

1.000

TpHCM

65

Trịnh Kim Tuyến

Hồ Quang Cua

HD65-72

50.000

ST

66

Hồ Quốc Lực

HD68-75

15.000

ST

67

Hồ Thại

HD59-66

4.000

AU

68

Hồ Nhị Nữ

HD70-77

1.000

ST

69

Nguyễn Thị Thu Hà

HD68-75

1.000

CA

70

Lương Thanh Bằng

HD07-10

500

ST

71

Đinh Công Trí

HD68-75

1.000

CT

72

Đoàn thị Nguyệt Ánh

HD60-67

100USD

CA

73

Tùa hia Hiệp Hồ

Thânhữu HD

200USD

USA

74

Phạm Thị Phụng

HD62-69

4.800

USA

 

TỔNG CỘNG THU ĐỢT 1   135.300.000 đồng + 2000USD + 200AUD  ( Một trăm ba mượi lăm triệu đồng VN  + Hai ngàn đô Mỹ + Hai trăm đô Úc ) 

 

                           DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỌP MẶT THẦY TRÒ 

                                   (Thu trong ngày 29/11/2022 )

STT

HO & TÊN

KHOÁ HỌC

Số tiền đóng góp

x 1000

01

 Huỳnh Xuân Huê

HD64

500

02

Nguyễn Hữu Hùng

HD70

500

03

Nguyễn Thu Thuỷ

 

500

04

Sơn Thu Lang

HD70

1.000

05

Niên Khoá 85 - 86

 

5.000

06

Niên Khoá 67 – 74 (3 không tên)

 

700

07

Huỳnh Thị Lắm

 

300

08

Lương Việt Võ

HD70

300

09

Trần Thị Kim Lang

 

400

10

Chung Canh Khôn

HD67

500

11

Lê Thị Mỹ

 

300

12

Võ Ngọc Tuyết

 

1.000

13

Trần Thị Bé

HD57-74 ( Belgium )

100Euro

14

Huỳnh Sang

 

1.000

15

Diệp Thanh Bình

HD71-78

1.000

16

Trần Thanh Long

 

100

17

Châu Thanh Kiên

HD67

300

18

Trần Hải Thến

 

300

19

Trần Văn Hải

 

400

20

Trần Thị Kim Hoa

 

500

21

Huỳnh Thị Phấn

 

300

22

Mạnh Thu Hồng

HD67

500

23

Ngô Văn Mỹ

 

300

24

Nguyễn Thị Phó

 

300

25

Lý Việt Thắng

 

1.000

26

Châu Liên Hoa

 

2.000

27

Sơn Mỹ Hiền

 

1.000

28

Huỳnh Hữu Ba

HD69

300

29

Nguyễn Văn Thuần

 

400

30

Phạm Văn Tiến

 

500

31

Thạch Thành

 

300

32

Thái Văn Hớn

 

500

33

Hà Quan Tiên

 

500

34

Hồ Tấn Hoà

HD70

500

35

Trần Nhã

HD66

500

36

Trịnh Ngọc Thuỷ

HD71

100AUD

37

Lý Văn Hào

HD64

200

38

Vương Việt Hồng

HD60

500

39

Vương Thị Việt Hồng

HD62

200

40

Vương Chánh Quốc

 

200

41

Trần Văn On

HD66

500

42

Trương Thanh Tiền

HD66

400

43

Dương Minh Hoàng

HD66

500

44

Trần Trung Hiếu

 

500

45

Trịnh Vĩnh Phước

 

500

46

Từ Xuân Thanh

 

200

47

Quách Thị Dung

HD68

300

48

Trần Thu Hương

HD68

200USD

49

Quách Lệ Toàn

HD68

100USD

50

Lâm Thu Phương

 

500

51

Lê Công Ích

HD65

500

52

Trần Phạm Anh

 

400

53

Nguyễn Hữu Lộc

 

500

54

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

HD69

500

55

Nguyễn Thị Thu Hiền

HD66

500

56

Tăng Ánh Xuân

 

1.000

57

Lê Thị Kim Hoàng

HD82-85

500

58

Chiêm Sơn Hải

HD60

500

59

Nguyễn Ngọc Dung

HD65

500

60

Nguyễn Văn Tường

 

400

61

Nguyễn Hữu Nhân

 

500

62

Quách Văn Tỷ

HD70

500

63

Quách Văn Nam

HD70

500

64

Trần Minh Ngọc

 

500

65

Mai Gia Thinh

Hd71

500

66

Minh Tân

 

1.000

67

Huỳnh Tấn Bửu

HD70

400

68

Dương Thế Nghiệm

 

1.000

69

Nguyễn Triệu Dõng

HD70

2.000

70

Toàn

 

500

71

Trần Chánh Thành

HD70

4.00

72

Diệp Bích Ngọc

HD83-86

500

73

Lâm Mỹ Ngọc

HD59

 

74

Trịnh Thị Luối

HD59

2.000 ( 4 người )

75

Phi Yến

HD59

 

76

Nguyễn Thị Hồng

HD59

 

77

Cần

 

500

78

Thiện Hồ

 

500

79

Cao Quới Sơn

HD66

500

80

Nguyễn Thị Thu

 

300

81

Trần Văn Ngọc

 

500

82

Huỳnh Hải

 

500

83

Nguyễn Khắc Điền

 

500

84

La Ngọc Hào

HD66

500

85

Huỳnh Văn Tuấn

HD67

500

86

Dương Hồng Lạc

 

300

87

Lý Múi

HD63

400

88

Dương Huệ Ái

HD62

500

89

Lâm Hồng Phúc

 

500

90

Trương Mỹ Khuôn

HD63

500

91

Lý Thị Thu Oanh

HD66

500

92

Lý Đại Lượng

HD66

500

93

Trần Thị Thanh Hương

 

500

94

Lâm Thị Thọ

 

200

95

Trịnh Sùng Lén

HD57

1.000

96

Nguyễn Hồng Hải

HD62

500

97

Vương Thị Tuyết Mai

HD71

500

98

Trần Thị Yểm

HD63

500

99

Mã Thị Thanh

HD69

1.000

100

Lý Thị Bạch Tuyết

HD63

500

101

Huỳnh Chil

HD67

2.000

102

Nguyễn Đức Thắng

HD66

500

103

Hoàng Thanh

HD79-82

2.000

104

Dương Thị Liễu

 

500

105

Trịnh Thị Hạnh

 

500

106

Phan Văn Nhứt

 

500

107

Nguyễn Văn Lời

HD67

300

108

Chung Nhật Thinh

HD57

200

109

Trần Huệ Tư

HD60

500

110

Lý Đình Long

HD71

500

111

Nhâm Thị Lình

HD62

500

112

Lý Nguyệt Mai

HD71

500

113

Mã Thành Tân

HD71

2.000

114

Nguyễn Hồng Nhung

HD68

300

115

Lý Thị Đào

HD67

2.000

116

Quang Mỹ Châu

HD67

500

117

Phan Thị Mai

HD70

300

118

4 không tên

 

1.200

119

Phạm Thị Thanh Thuỷ

HD62

500

120

Trần Hồng Cẩm

HD69

500

121

Võ Hoàng Dũng

HD69

500

122

Nguyễn Hồng Chiêu

HD71

1.000

123

Sơn Thuất Quí

HD71

2.000

124

Trần Anh Tuấn

HD71

1.000

125

Trần Ngọc Huệ

HD71

1.000

126

Vương Mỹ Lệ

HD71

500

127

Trần Thị Kim Sáng

HD71

500

128

Cao Việt Nga

HD71

500

129

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

HD71

500

130

Lâm Hoàng Phượng

HD71

500

131

Lâm Thành Bửu

HD71

500

132

Lâm Xuân Lan

HD71

500

133

Trần Ngọc Huệ( Hưa )

HD71

500

134

Nguyễn Thị Thu Quyên

HD71

500

135

Ngô Thị Thu Mai

HD71

500

136

Phan Thị Thanh Mai

HD71

500

137

Trần Thị Lài

HD71

500

138

Võ Thị Danh

HD71

500

 

TỔNG CỘNG THU ĐỢT 2 : 84.300.000 đồng  + 300USD  + 100EURO + 100AUD ( Tám mươi bốn triệu ba trăm ngàn đống + ba trăm đô Mỹ + một trăm euro + một trăm đô Úc)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG THU 2 ĐỢT ĐÓNG GÓP:  I + II = 219.600.000 ĐỒNG VN  + 2.300USD  + 300AUD  + 100EURO ( Hai trăm mười chín triệu sáu trăm ngàn đồng VN + Hai ngàn ba trăm đô Mỹ  + 300 đô Úc  + 100 euro )

- 2300USD x 2.350.000/100usd = 54.050.000 đồng, 300AUD x 1.590.000/100aud = 4.770.000 đồng, 100EURO x 2.478.000/100euro = 2.478.000 đồng. tổng ngoại tệ = 61.298.000 đồng )

- Tổng VNĐ: 280.898.000 đồng ( Hai trăm tám mươi triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn đồng )

 

Liên kết web

Đăng nhậpĐang online
Hiện có 4 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật