Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỌP MẶT THẦY TRÒ 2022

STT

HỌ & TÊN

KHÓA HỌC

SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP (x1000 VNĐ)

GHI CHÚ

01

Trịnh Kim Đến

HD65

1.000

ST

02

Phan thị Bạch Tuyết

HD67

200USD

Cali

03

Lưu Quốc Bình

HD57

1.000

ST

04

Dương Quang Chí

HD69

500

ST

05

Trần Lái

HD68

1.000

ST

06

Dương Kim Dung

HD68

1.000

ST

07

Huỳnh Đức

HD69

1.000

ST

08

Trần Ngọc Ánh

HD68

1.000

Cali

09

Hạnh Trần

HD68

100USD

Cali

10

Nguyễn Thị Huệ

HD57

1.000

AG

11

Triệu Thị Kiển

HD68

100USD

Texas

12

Lý Thanh Kiệt

HD69

500

ST

13

Ngô Văn Khánh

HD69

500

ST

14

Trương Thị Ngọc Hà

HD69

1.000

ST

15

Trịnh Thành Luận

HD69

1.000

ST

16

Trần Thị Thắm

HD69

500

ST

17

Phùng Thị Huệ

HD69

500

ST

18

Huỳnh Kim Ánh

HD69

500

ST

19

Nguyễn Văn Hồng

HD69

500

ST

20

Triệu Thị Hón

HD69

500

ST

21

Ong Mỹ Hạnh

HD69

500

ST

22

Dương Huệ Thanh

HD69

500

ST

23

Nguyễn Thị Liên

HD69

500

ST

24

Nguyễn Hồng Hải

HD69

500

ST

25

Lý Hoàng Minh

HD68

1.000

ST

26

Tạ Thị Chuôn

HD68

500

ST

27

Kim Ngọc Thái

HD68

1.000

ST

28

Lý Hùng Kiệt

HD68

500

ST

29

Trầm Văn Thành

HD68

500

ST

30

Lâm Thành Sơn

HD68

500

ST

31

Phạm Văn Thu

HD68

500

ST

32

Mạch Hút Sơn

HD68

500

ST

33

Võ Ngọc Tú 

HD68

500

ST

34

Lê Thị Trí Hiền

HD68

500

ST

35

Phàn Múi 

HD57

1.000

ST

36

Nguyễn Thị Thơm

HD57

1.000

ST

37

Huỳnh Hoàng Mai

HD68

500

ST

38

Tạ Lệ Vân

HD69

500

ST

39

Chịêm Thị Thơm

HD57

500

ST

40

Trương Anh Tòng

HD70

1.000

ST

41

Trương Ngọc Thủy

HD67

100USD

Cali

42

Nguyễn Hồng Nhan

HD68

100USD

Cali

43

Huỳnh Minh Hiệp

HD71

500

ST

44

Trần Huỳnh Thái

Thái Thị Hồng

HD68

200USD

Cali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang liên kết
 • Ban đại diện CHS - K57
 • Ban đại diện CHS - K64
 • Ban đại diện CHS - K65
 • Ban đại diện CHS - K66
 • Ban đại diện CHS - K67
 • Ban đại diện CHS - K68
 • Ban đại diện CHS - K69
 • Ban đại diện CHS - K70
 • Ban đại diện CHS - K71
 • Ban đại diện CHS - K82
 • Ban đại diện CHS - K83